Polityka prywatności

Udostępniając Państwu naszą stronę internetową i mając na uwadze zaufanie jakim Państwo nas obdarzyliście poniżej podajemy zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji uzyskiwanych za pośrednictwem naszej strony internetowej.

Prawa autorskie

Wszelkie treści oraz informacje zawarte na naszej stronie internetowej, w tym w szczególności znaki graficzne, słowno-graficzne, dane, teksty, dźwięki, zdjęcia, grafiki, filmy, ikony, oprogramowanie, kody lub inne materiały, a także narzędzia użyte do dostarczania takich treści i informacji są własnością Resortu Wydma w Mrzeżynie. i podlegają ochronie zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2000 r. Nr 80 poz. 904 z późn. zm.) w zakresie wykorzystania, wyświetlania, kopiowania, przekazywania, rozpowszechniania, zmiany lub usuwania. W związku z powyższym wszelkie działania we wskazanym zakresie, podjęte bez uprzedniej pisemnej zgody Resortu Wydma w Mrzeżynie, są bezprawne i będą stanowiły naruszenie własności.

Ochrona danych osobowych

Jedynym i wyłącznym administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) jest Resort Wydma z siedzibą w Mrzeżynie (72–330), ul. Marynarska 2.

W związku z procedurą rejestracji i zakupu usług hotelowych świadczonych przez Resort Wydma z siedzibą w Mrzeżynie, wypełniając formularze znajdujące się naszej stronie internetowej, dobrowolnie udostępniają Państwo informacje dotyczące imienia, nazwiska, adresu, daty urodzenia, adresu e-mail, numeru telefonu, numeru karty kredytowej i wyrażają Państwo zgodę na ich przetwarzanie zgodnie z Ustawą. Pragniemy Państwa zapewnić, że dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie przez administratora danych w celu świadczenia usług, badania Państwa zadowolenia, przedstawiania nowych ofert i promocji oraz, że nie będą one udostępniane, sprzedawane ani wydzierżawiane innym podmiotom. Wszelkie zgromadzone dane osobowe są przechowywane i przetwarzane z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa spełniających wymagania polskiego prawa. Wprowadziliśmy i stosujemy odpowiednie procedury zabezpieczające i ograniczające dostęp i możliwość wykorzystania Państwa danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

Cookies

W celu monitorowania aktywności odwiedzających naszą stronę internetową Gości stosujemy tzw. cookies, tzn. niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez nasz serwer i zapisywane na Państwa twardym dysku. Dzięki temu nie pozyskujemy i nie gromadzimy Państwa danych osobowych, a jedynie IP komputera z którego Państwo się łączyliście z naszą stroną internetową. Istnieje możliwość odpowiedniej konfiguracji Państwa przeglądarki internetowej, tak aby nie zachowywała ona żadnych plików tego typu. Jednakże może to obniżyć jej funkcjonalność. Gwarantujemy, że wysyłane przez nas pliki cookies są bezpieczne i nie umożliwiają nam pozyskiwania jakichkolwiek danych z Państwa komputera.

Łącza internetowe

Na naszej stronie internetowej zawarte są łącza internetowe przekierowujące Państwa bezpośrednio na strony naszych partnerów biznesowych. Resort Wydma z siedzibą w Mrzeżynie oświadcza, że nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zawarte na tych stronach.

Jedynym uprawnionym podmiotem do zmiany niniejszej polityki prywatności jest Resort Wydma w Mrzeżynie.